O nas

 

Czym są Echa?

Najprościej rzecz ujmując – to imprint literacki Wydawnictwa Czarna Owca.

Od dłuższego czasu chcieliśmy zrobić coś nowego, a nadchodzące wielkimi krokami trzydziestolecie naszej obecności na rynku – to idealny moment. Chcemy dać czytelnikom inny rodzaj historii niż te, do których przywykli. Echa są właśnie taką próbą.

Jakie tytuły chcemy wydawać? Jak najlepsze. Takie, które nas zachwycą; takie, co do których nie będziemy mieli żadnych wątpliwości. Jedne na milion – każdy wydawca zna to uczucie. Rzeczy wyjątkowe. Głośne. Wydarzenia literackie. Starannie wyselekcjonowane publikacje będą ukazywać się sezonami – od października do maja. Na każdy sezon składać się będą tytuły łączące styl i głębię literatury pięknej z niesamowitymi fabułami.

To książki, o których będzie głośno.

Kontakt

22 616 12 72

handel@czarnaowca.pl

 

 

Wydawnictwo Czarna Owca Sp. z o.o.

Spółka wpisana do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII wydział Gospodarczy
pod numerem KRS 0000057541, NIP: 1130076485, REGON 010423543,
kapitał zakładowy 50 000,00 zł opłacony w całości.

ul. Wspólna 35, lok. 5
00-519 Warszawa