Michał Rogalski

tłumacz, eseista i dramatopisarz. Przekładał m. in. Gretę Thunberg, Sharon Stone i Billa Gatesa. Publikował w „Znaku”, „Tlenie Literackim”, „Wizjach” i „Drobiazgach”. Studiował (bez zwieńczenia) reżyserię teatralną i terminował u Iwana Wyrypajewa. Autor książki Producenci margaryny? Marian Zdziechowski i polski modernizm katolicki, dramatu Poniedziałek oraz eseju Dlaczego zostałem apostatą? W chwilach swobody toczy na kole garncarskim, gotuje lub dzierga na drutach.