Łukasz Witczak

Absolwent Instytutu Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskiej. Autor kilkudziesięciu przekładów beletrystyki, literatury faktu i dziecięcej. Tłumaczył m.in. Edwarda St Aubyna, Margaret Atwood, Sally Rooney, Joyce Carol Oates, Howarda Jacobsona, Fran Lebowitz. Działacz Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Współpracuje z „Przekrojem”. Mieszka w Warszawie.